XIX FESTIVAL LISZT – Liszt e Schumann

Sabato 28 agosto – Teatro delle Energie ore 21.30

XIX FESTIVAL LISZT

Liszt e Schumann

Nicolas Stavy pianoforte

Data:

13 Agosto 2021